ce işareti

CECE İşareti Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerin, ilgili direktiflerdeki temel gereklere uygun olduğunu ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini belirten bir işarettir. Başka bir deyişle ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

CE İşareti bir kalite güvencesi değildir, yalnızca ürünün minimum güvenlik şartlarına sahip olduğunu ifade eder. CE İşareti hem tüketiciye ürünün güvenli olduğunu gösterir hem de ürünün AB pazarına girişi için pasaport vazifesi görür. CE işareti taşıması gereken fakat taşımayan ürünler AB pazarına giremezler. Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur.

"ce işareti" ürüne nasıl iliştirilir?

AB logosuCE İşareti taşıması gereken bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. CE İşaretinin iliştirilmesi için AB Direktiflerinde öngörülen uygunluk değerlendirme işlemleri genel olarak 2 gruba ayrılabilir:

A- İlkönce, üretici, kendi imkanlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürününün testini yaptırmak suretiyle ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını tespit edebilmelidir. Ürünün uygun olması halinde, üretici bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini iliştirmektedir. Bu uygunluk değerlendirme yönteminin öngörüldüğü ürün gruplarına bakıldığında, daha düşük risk taşıdıkları ve/veya taşıdıkları riskin tespitinin görece daha kolay olduğu görülmektedir.

B- İkinci olarak, daha yüksek riskli ve/veya riskin değerlendirilmesinin tespit edilebilirliğinin daha zor olarak görüldüğü ürün gruplarında ise, üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleşik olan fakat diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunan onaylanmış kuruluşlara (notified body) başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Üçüncü bir taraf olmak zorunda olan bu test ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde üretici yine bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE İşaretini iliştirmektedir.

 

"ce işareti" iliştirilmesine ilişkin adımlar

1. Ürününüzle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifini/Direktiflerini belirleyiniz.
2. Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını tespit ediniz.
3. Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan milli kuralların bulunup bulunmadığını araştırınız.
4. Ürününüzün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel gereklere uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit ediniz.
5. Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediğini belirleyiniz.
6. Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından, talep edilen tüm test ve uygunluk kriterlerini tamamlamak için bir Onaylanmış Kuruluş ile yakın olarak çalışınız.
7. Teknik Dosyayı ve Direktif/Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeleri muhafaza ediniz.
8. Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanını ve varsa talep edilen destekleyici delilleri hazırlayınız.
9. Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye “CE” işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürünü piyasaya arz ediniz.
 

SEO


 

Ce Konuları

 

(c) 2009-2012 Szutest. SZUTEST Plaza Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No:7 Ümraniye - İstanbul

Tel : 0216-469 46 66 Fax : 0216-469 46 67 Email: info@szutest.com.tr
Arama Motoru Optimizasyonu