89/686/AT - 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve EK-I’ de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Bu kapsam dışı ürünler şunlardır:Özellikle, güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının veya kanun ve düzenin korunmasında görevli kişilerin kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş kişisel koruyucu donanımlar (Miğfer, kalkan vb.)
Nefsi müdafaa için üretilen KKD’ler (bayıltıcı spreyler, kişisel saldırıya karşı caydırıcı silahlar vb.),
Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD’ler;
1. Olumsuz atmosferik koşullar (Başlık, mevsimlik giysi, ayakkabı, şemsiye vb.),
2. Islanma ve su (Bulaşık eldivenleri vb.),
3. Isı (eldiven vb.),

Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayan KKD’ler,
İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri.Dökümanın tamamını bilgisayarında görüntülemek için tıklayınız

Ce Konuları

 

(c) 2009-2012 Szutest. SZUTEST Plaza Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No:7 Ümraniye - İstanbul

Tel : 0216-469 46 66 Fax : 0216-469 46 67 Email: info@szutest.com.tr
Arama Motoru Optimizasyonu