direktiflerin temel gerekleri (essential requirments)

CETemel gereklere uyum zorunludur. Yalnızca temel gereklere uygun olan ürünler piyasaya sürülebilir. Temel gerekler ürünün yapısında taşıdığı risklerin bir fonksiyonu olarak uygulanmalıdır.

Yeni Yaklaşımın temel bir ilkesi mevzuat uyumunu kamu yararına olan temel gereklerle sınırlı tutmaktır. Bu gerekler, özellikle, kullanıcıların(genellikle tüketiciler ve işçiler) sağlık ve emniyetinin korunmasını temel amaç alır ve bazen de öteki temel gerekleri(örneğin; malların veya çevrenin korunması) kapsar.

Temel gerekler yüksek bir koruma düzeyi sağlamak anacıyla hazırlanırlar. Temel gerekler ya ürünün taşıdığı belli risklerden dolayı oluşturulur(örneğin; fiziksel ve mekanik direnç, kolay tutuşurluk, kimyasal, elektriksel ve biyolojik özellikler, hijyen, radyoaktivite, hassasiyet) ya ürüne veya performansına atıfta bulunur(örneğin; hammaddeler, tasarım, yapım, üretim süreci, üretici tarafından hazırlanan talimatlar ile ilgili hükümler) ya da temel koruma amacını belirler(örneğin; açıklayıcı listeler yoluyla). Temel gereklerin sık sık bunların bir kombinasyonu olduğu görülür. Sonuç olarak, farklı direktiflerin temel gerekleri tüm kamu yararını koruyabilmek için eş zamanlı uygulanmayı gerektirdiğinden, bir ürüne aynı zamanda bir çok direktif uygulanabilir.

Temel gerekler ürünün taşıdığı risklerin bir neticesi olarak uygulanmalıdır. Bu yüzden üreticiler ürüne uygulanabilecek temel gerekleri belirlemek için risk analizleri gerçekleştirmeye ihtiyaç duyarlar. Analizler belgeye dökülmeli ve teknik dosyaya konulmalıdır.

Temel gerekler ulaşılacak sonuçları veya ele alınacak riskleri belirler fakat bunlar için teknik çözümler öngörmez veya açıklamaz. Bu esneklik üreticiye temel gerekleri yerine getirirken istediği yolu seçme imkanı tanır. Aynı zamanda örneğin; hammadde ve ürün tasarımının teknik gelişmeye uyarlanmasına da olanak sağlar. Buna göre, Yeni Yaklaşım direktifleri, gereklerin karşılanıp karşılanmadığının değerlendirilmesi o andaki teknik beceri durumuna dayandığından, teknik gelişmelere düzenli adaptasyonu gerektirmemektedir.

Temel gerekler direktiflerin eklerinde belirlenmiştir. Yine de ayrıntılı üretim özellikleri temel gereklerde belirtilmez, detaylı tanımlamanın derecesi direktife göre değişmektedir. Kullanılan ifade tarzının; ulusal mevzuatın uyumlaştırılmasını, hukuki olarak bağlayıcı hükümlerin yürürlüğe konulabilmesini ve Komisyonun Avrupa Standart Kuruluşlarına uyumlaştırılmış standartlar hazırlamaları için görevlendirme yapmasını kolaylaştırmak amacıyla yeteri kadar açık ve net olması hedeflenmiştir. Temel gerekler uyumlaştırılmış standartların bulunmaması veya üreticinin bunları uygulamayı seçmemesi durumunda bile uygunluğu değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde formüle edilmişlerdi.


Ce Konuları

 

(c) 2009-2012 Szutest. SZUTEST Plaza Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No:7 Ümraniye - İstanbul

Tel : 0216-469 46 66 Fax : 0216-469 46 67 Email: info@szutest.com.tr
Arama Motoru Optimizasyonu