uyumlaştırılmış standartlar (harmonised standarts)

CEUyumlaştırılmış standartlar Avrupa Standardizasyon Kuruluşları tarafından kabul edilen, Komisyon ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının üzerinde uzlaştıkları Rehber İlkelere uygun olarak Üye Devletlerle danışıldıktan sonra Komisyon tarafından bir yapılan bir görevlendirmeyi takiben hazırlanan Avrupa Standardıdırlar.

Harmonize standartlar Avrupa Standartları arasında özel bir kategori değildir. Yeni Yaklaşım direktiflerinde kullanılan terminoloji, kendisine bu direktiflerle özel bir anlam verilmekle beraber, Avrupa standardı olarak varolan teknik spesifikasyonların hukuki bir özelliğidir. Uyumlaştırılmış standartlar Yeni Yaklaşım Direktifleri alanında ihtiyari uygulanma statülerini korurlar.

Bir uyumlaştırılmış standart ilgili direktifin temel gereklerini karşılamalıdır. Bir Avrupa Standardı sadece temel gereklerle ilgili hükümler içerebileceği gibi öteki konulara ilişkin hükümler de içerebilir. Böyle bir durumda bu tür hükümler temel gereklerle ilgili olanlardan açıkça ayırt edilmelidir. Ayrıca, bir uyumlaştırılmış standart zoraki olarak bütün temel gerekleri kapsamaz.

Avrupa Standardizasyon Kuruluşları Yeni Yaklaşım anlamında harmonize standartların tespiti ve hazırlanmasından ve kabul edilen standartların bir listesinin Komisyona sunulmasından sorumludurlar. Bu tür standartların teknik içeriği tamamen Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarının sorumluluğu altındadır.


Ce Konuları

 

(c) 2009-2012 Szutest. SZUTEST Plaza Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. Çam Sk. No:7 Ümraniye - İstanbul

Tel : 0216-469 46 66 Fax : 0216-469 46 67 Email: info@szutest.com.tr
Arama Motoru Optimizasyonu